ELMOB - Elektrifierad mobilitet i Göteborg

 

 

Projektet ELMOB leds av Trafikkontoret i Göteborg i samverkan med Business Region Göteborg, Elcykelbutiken, Gatubolaget Göteborg, Göteborg Energi, Innerstaden Göteborg, Jernhusen, Lindholmen Science Park, Merasol, Move About, MoveByBike, OC Off Course, Velove, Viktoria Swedish ICT, Volvo Group, Västtrafik och Älvstranden Utveckling.

Projektets mål är att utveckla flexibla och hållbara lösningar för mobilitet baserade på elfordon, samt utveckling av resecentrum och tjänster anpassade för olika typer av elfordon. Dessa lösningar innefattar test av elcykelpooler, elbilspooler, elektrifierad taxiverksamhet samt fortsatt test av laddhybridbussen, en fortsättning på HyperBus-projektet.

Lösningarna skall komplettera färdmedlen gång, cykel och kollektivtrafik och sammanstaget skapa ett sömlöst system av elektrifierade mobilitetslösningar som skapar förutsättningar och ökar möjligheterna för en hållbar stadsplanering.