Cirkulära affärsmodeller – möjligheter och utmaningar för svensk tillverkningsindustri

Cirkulär ekonomi är ett koncept som får allt större uppmärksamhet, inte minst inom EU. Att gå från linjärt till cirkulärt är en stor omställning för många företag. Det gäller att ha koll på hela kretsloppet: att använda miljövänliga material, återanvända, uppgradera, återtillverka, återvinna, energiutvinna, se över transporter och konsumtion.

Talare: Thomas Nyström och Mats Williander, forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT

Förhoppningarna är stora. På önskelistan står fler arbetstillfällen, radikalt högre resursproduktivitet, starkare konkurrensförmåga och ekonomisk tillväxt. Men kan cirkulär ekonomi ge allt detta – samtidigt?

Under föreläsningen illustreras skillnader mellan till exempel delandeekonomi (collaborative consumption), cirkulära affärsmodeller och återvinning – ur miljö- och företagsperspektiv. Speciellt fokus läggs på cirkulära affärsmodeller i tillverkningsindustrin. Föreläsarna kommer att diskutera vilka affärsmässiga möjligheter och utmaningar sådana affärsmodeller kan ge, både för den interna organisationen och för aktörerna i värdenätverket. De kommer också att belysa graden av cirkularitet och om/när cirkulära affärsmodeller kanske inte är så bra för ekonomin respektive miljön.

Läs mer och anmäl dig på Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning: http://www.esbri.se/forelasning.asp?link=kommande

Date/time: 
Tuesday, May 26, 2015, 15:00 to 17:00
Location: 
Unionens konferenslokal
Olof Palmes gata 17
Stockholm
Sweden
SE
Contact: 
Mats Williander