RISE ICT i Almedalen

Välkommen att diskutera med oss i Almedalen 2017! Se var vi medverkar nedan.

 

Måndag 3 juli

08:30 - 10:00

Hur lär vi lärare programmering och digital kompetens?

Med nya nationella IT-strategier stärks krav och behov av kunskap inom generell digitalisering och även programmering. Hur skapar vi goda förutsättningar för att lärare i hela landet, i samtliga skolor, lär sig det som krävs för att undervisa i programmering, från årskurs ett och uppåt?

Medverkande: Carl Heath, Senior Researcher, RISE Interactive. Linda Manilla, Forskare, Linköpings Universtitet. Lars Glimbert, Projektledare, Sollentuna. Anna Carlsson, Programansvarig Skolans digitalisering, SKL.

Plats: Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 10

Arrangör: RISE Digitalisering och Lärande, Makerskola

Mer info

10:30 - 12:00

Hur utvecklas skolans ledarskap för en digitaliserad skola?

Med nya nationella IT-strategier ökar krav och behov av kunskap för skolledare i generell digital kompetens och kunskaper i att leda i en digitaliserad utbildningsmiljö. Vad innebär denna förändring? Vad krävs för att hela utbildningssektorn ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter?

Medverkande: Carl Heath, Senior Researcher, RISE Interactive. Anna Carlsson, Programansvarig Skolans digitalisering, SKL. Annika Agelii Genlott, Forskare, Sollentuna.

Plats: Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 10

Arrangör: RISE Digitalisering och Lärande

Mer info

10:15 - 11:00

Spelabaserat lärande i skola och behandling

En fjärdedel av Sveriges grundskoleelever går ut grundskolan med ofullständiga betyg. Ungefär lika många fullföljer inte sin gymnasieutbildning. Hur kan spelifiering (gamification) och motivationsdesign användas i skola och behandling?

Medverkande: Adam Palmquist, Utveckllingsledare, Magelungen Utveckling. Carl Heath, Forskare och designer, RISE Interactive. Alexander Hallberg, Förbundsordförande, SVEROK – Spelhobbyförbundet.

Plats: Grafikens Hus, Ryska gränd 18

Arrangör: Magelungen Utveckling

Mer info

13:00 - 14:00

Hur kan företag i utbildningsbranschen bidra till innovation för undervisning och lärande?

Hur nyttjar vi digitaliseringens möjligheter samtidigt som vi hanterar dess utmaningar? Hur kan vi veta att innovationen, det nya, också är det bra, och borgar för kvalitet?

Medverkande: Carl Heath, Senior Researcher, RISE Interactive. Jannie Jeppesen, VD, Swedish Edtech Industry. Maria Stockhaus, Riksdagsman, Moderaterna. Niklas Melin, Klusterledare, Edtech Southeast Sweden

Plats: Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 10

Arrangör: RISE Digitalisering och Lärande, Swedish Edtech Industry

Mer info

Tisdag 4 juli

07:30 - 12:00

E-hälsa och välfärdsteknik i praktiken – lösningar, nyttor och lärdomar

Hur vet vi att en ökad digitalisering av vård och omsorg verkligen leder till nytta för individ och samhälle? Vad har redan gjorts och hur skulle vi kunna implementera detta hos oss? Få svar, prova det senaste inom välfärdsteknik och e-hälsa samt prata med de som redan har implementerat.

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 (Bryggan, Hälsodalen)

Arrangör: RISE SICS, Helsingborgs kommun, Nacka kommun, Huddinge kommun, Stockholm stad, Göteborgs stad, Region Jönköpings län, Aperir, Appva, En bra plats, Abilia, Gnosco, Phoniro, Picturemylife, Camanio Care, Tieto Smartcare, Min doktor, Bitoreq, Lots Security, Sekoia

Mer info

10.00 - 10.45

Det oväntade språnget – men vem tar vem?

Hur kan vi i Sverige skapa ännu bättre förutsättningar för det oväntade språnget, baserat på nya affärsmodeller, ny marknad eller ny teknologi? Insikten att behöva vara i händelsernas centrum gör det allt vanligare med nya typer av företagssamarbeten där stora väletablerade koncerner och små startup-bolag drar nytta av varandra för att fånga och etablera morgondagens affär. Men går de in i partnerskap med samma mål och framtidsbild? Hör startup-bolag berätta om sina resor och erfarenheter och hur storbolag som systematiskt arbetar för att fånga upp nya idéer för att skapa affärer. Och vilken roll har innovationsstödjande aktörer för effektivare samverkan och kortare innovationscykler? 

Plats: Hörnet S:t Hansgatan/Trappgränd

Arrangörer: Teknikföretagen, IKEM, RISE Research Institutes of Sweden och Serendipity Challenge

11.30 - 12.30 + lunch

Framtiden är elektrisk – men hur tankar vi bilen?

Framtidens transporter är elektriska – det vet vi. Men laddningsmetoderna är inte alls lika självklara. Snabbladdning av fordon med stora batterier dominerar Sveriges debatt och investeringar i infrastruktur. Men är det nödvändigtvis rätt väg fram? Hur undviker vi att Sverige gör en ny felsatsning? Elvägar, snabbladdningsstolpar och vätgasteknik är alla tänkbara tekniker med sina fördelar och utmaningar. Vilka alternativ förespråkas och vad säger forskningen? 

Är samhället förberett för omställningen till elfordon? Vi lyssnar på vad framstående debattörer och experter tycker i frågan men också på vad ni i publiken tror är rätt väg fram. Vi bjuder på lunch i samband med seminariet. 

Moderator: Jacob Lagercrantz, grundare 2030-sekretariatet

Medverkande: Charlotte Eisner, Global Sales & Business Development at Chargeamps, Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige, Elna Holmberg, Director Swedish Electromobility Centre, Stefan Pettersson, Forskningsledare Electromobility, RISE Viktoria

Plats: Kinbergs plats 3, Visby

Arrangörer: RISE Research Institutes of Sweden och Swedish Electromobility Centre

Onsdag 5 juli

09:00 - 10:00

Hur ger vi äldre människor en bra digital hemmiljö?

Digitala verktyg ökar äldre människors välbefinnande och möjlighet att bo kvar i hemmet. Någon måste dock identifiera behovet av, utveckla och testa ett digitalt verktyg innan det kan börja användas. Hur tar vi oss igenom dessa steg? Vilka krav kan vi ställa på den teknik som omger äldre människor?

Medverkande: Dag Forsén, Project manager, RISE SICS. Catharina Gillsjö, Lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde. Wivianne Johansson, Projektdeltagare som testat digital teknik i sitt hem. Ylva Carlqvist Warnborg, Moderator.

Plats: Strandvägen, H528

Arrangör: Högskolan i Skövde

Mer info

11:15 - 12:00

Är startups storbolagens räddning?

Hur kan startups och storbolag samsas i gemensamma innovationsmiljöer? Målet att uppnå kortare innovationscykler, minska tiden till marknaden och stärka den gemensamma konkurrenskraften. Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna och hindren?

Medverkande: Marie Wall, Startupansvarig, Näringsdepartementet. Pontus De Laval, CTO, Saab AB. Jenny Gustafsson, Investment manager, Saab Venture. Mikael Dahlgren, Forskningsdirektör, ABB Sverige. Pia Sandvik, VD, RISE Research Institutes of Sweden.

Moderator: Magnus Lundin, VD, SISP

Plats: Strandvägen 4

Arrangör: Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings Universitet, Östsvenska Handelskammaren

Mer info

12:00 - 13:00

Testbädden är svaret – men hur skapar vi förutsättningarna?

För att Sverige ska behålla sin position som forsknings- och innovationsland och samtidigt lösa de samhällsutmaningar vi står inför krävs fördjupad samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Testbäddar möjliggör detta, men hur skapar vi de bästa förutsättningarna?

Medverkande: Pia Sandvik, VD, RISE Research Institutes of Sweden. Stefan Bengtsson, Rektor, Chalmers. Mats Bergh, VD, Johanneberg Science Park.

Plats: Strandgatan 16A, Arkitekturträdgården

Arrangör: Johanneberg Science Park

Mer info


Programmet uppdateras löpande. Observera att tider kan ändras.

Foto: Region Gotland

 

Date/time: 
Sunday, July 2, 2017 to Sunday, July 9, 2017
Location: 
Visby
Sweden
SE