Almedalen 2015: Den hållbara staden - myt eller verklighet?

9 July, 2015 - 12:00

Tisdagen den 1/7 bjöd RISE på en högaktuell fråga för Sverige och övriga världen - Hållbara städer. Men vad är en hållbar stad och hur skapas den? Hur mycket är ord och hur mycket är verkstad? Samma dag gavs ett flertal seminarier runt samma fråga men trädgården på Kinbergs plats 3 fylldes ändå snabbt. Först ut var ett samtal mellan IT-minister Mehmet Kaplan och Markus Bylund, forskare på SICS Swedish ICT.

”En hållbar stad inkluderar alla - såväl digitala ”natives” som generationer som inte IT-vana. Den är både socialt och ekonomiskt hållbar” inledde Mehmet Kaplan och fortsatte; ”En viktig roll för IKT är att minska växthusgaser och vår klimatpåverkan”.

På frågan om vem som leder färdplanen för en digitalisering av våra städer svarade Kaplan att det ytterst är regeringen men att kommuner och regioner har ett stort ansvar för utbyggnad av både infrastruktur och tjänster. Han vill se bland annat se bredbandskoordinatorer i varje kommun som samverkar med varandra och med andra politikområden.

Konstaterades gjorde ännu en gång att digitalisering går på tvärs och att marknaden inte själv kan sköta omställningen till den hållbara, uppkopplade staden. Både riktning och hastighet måste styras av politiken. Digitaliseringen har varken geografiska gränser eller ska bedrivas i stuprör. Därför är det Europeiska samarbetet kring bland annat fiberutbyggnad och standarder viktigt.

Därefter kom företrädare för kommuner och företag upp på scen och nästa del av samtalet tog vid under ledning av Claus Popp Larsen, Acreo Swedish ICT. Panelen bidrog med kloka inspel på demokratifrågor som hur man når likvärdiga förutsättningar oavsett var man bor och hur vi undviker digitalt utanförskap. Och vems är ansvaret?

Mattias Hindfelt, Riksbyggen, menade att IKT-lösningar måste integreras i affären för att fastighetsbolagen ska kunna bidra till den socialt hållbara staden.

För Maria Larsson, Skellefteå kommun, är de största utmaningarna demografin och omställningsarbetet för en gemensam kundingång, oavsett offentlig aktör. För att göra arbetet rätt genomförde man en stor enkät bland kommuninnevånarna som visade att det var helt andra tjänster, än de förväntade, som efterfrågades. En viktig lärdom för andra kommuner och regioner – att lyssna på medborgarna innan man utvecklar.

”Vår affärsidé är energibesparingar i fastigheter men vi söker aktivt partnerskap med andra tjänsteleverantörer för att kunna dela resurser som t ex sensorer”, berättar Christoffer Börjesson, KTC.

Gemensamma plattformar för digitala tjänster underlättar för de boende men uppskattas också av fastighetsbolagen som då kan sluta avtal med en istället för 4-5 olika tjänsteleverantörer.

”Vi befinner oss i en brytpunkt mellan det gamla och nya sättet att bygga städer där varken kommuner, system eller lagar hänger med i alla led. Regionbildningarna har t ex identifierat ett föråldrat regelverk, när kommuner inte tillåts dela resurser och data”, konstaterade Åsa Zetterberg, chef för e-Samhället SKL och medlem i digitaliseringskommissionen.

Sverige har ett digitalt försprång på många sätt och vi har en styrka i vår FoI-samverkan mellan stat/kommun, näringsliv, forskningsinstitut och akademi. Sverige har också en politisk enighet kring utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur. Panelen var dock överens om att hållbar stadsutveckling är komplext och att regelverken måste följa digitaliseringens krav och medborgarnas behov. Det finns en risk för att vi bygger ett delat, digitalt, Sverige.

”Jag efterlyser ett långsiktigt partnerskap för det digitala Sverige”, sa Åsa Zetterberg med adress till IT-ministern. ”Digitaliseringen är för viktig för att hanteras av tidsbestämda kommissioner och råd” 

Mehmet Kaplan tog bollen och såg fram emot fortsatt samarbete med SKL och övriga aktörer även efter Almedalen.

Läs mer

Se hela seminariet här

Almedalen 2015: Kompetens för den andra maskinåldern

Almedalen 2015: Digitaliseringen – en ny industriell revolution!

Se hela vårt deltagande i Almedalen 2015