Almedalen 2015: Digitaliseringen – en ny industriell revolution!

7 July, 2015 - 09:37

Måndagen den 29/6 diskuterade en kunnig panel hur digitaliseringen revolutionerar näringslivet och vad som krävs för en hållbar digitalisering. Den medeltida salen blev snabbt fullsatt men diskussionen kunde också följas live via webben. Modererade gjorde Jenny Sperens, Swedish ICT, och värdar var Swedish ICT, EIT Digital och Kista Science City.

Framtidsminister Kristina Persson inledde med att berätta att tre arbetsgrupper ska ta fram strategier för grön omställning, globalisering och framtidens arbete. Förslag som ska utmana och gå på tvärs över departementen. Ministern ser digitaliseringen som nödvändig för omställningen till ett hållbart näringsliv och samhälle.

Petra Sundström, Husqvarna, var övertygad om att konsument och B2B-produkter som idag skulle kunna vara uppkopplade, och skicka data, måste kunna göra det imorgon. Husqvarna har bland annat lanserat affärsområdet Fleetservices som är ett molnbaserat servicesystem som analyserar data från kundernas maskinparker för tidig upptäckt av maskinfel och snabb åtgärd.

IT-strategen Darja Isaksson ansåg att industrin generellt har en god förståelse för digitaliseringens mervärde men sämre kunskap om vad kunderna vill ha. Företag utvecklar för mycket i silos och Darja vill se mer FoI-samverkan och delad data. Detta då silos inte tillräckligt snabbt klarar att svara upp mot marknadens behov och den globala konkurrensen är stenhård.

”Sverige befinner sig i en ”Perfect Storm”, konstaterade Anna Felländer, chefsekonom på Swedbank. ”Vi har en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur, datorvana medborgare, uppkopplade företag och ett starkt välfärdssystem – allt som krävs för att våga satsa på innovativa teknikföretag och nya digitala produkter och tjänster.”

Helena Järrevång, VD SICS Västerås, menade att företagsstyrning, i en digitaliserad industri, inte kan ske enbart med ekonomiska nyckeltal och top-management. Flexiblare organisationer och snabba beslut - nära kund - samt en rörligare arbetsmarknad är ett måste.

”Sverige är en perfekt testbädd. Vi är världsledande i att samla in och förvalta stora mängder data. Vi kan nyttja vårt digitala försprång genom att skapa behovsdrivna ImpactLabs som både testar teknik och regelverk samtidigt. Om tekniken funkar justerar vi regelverken”, föreslog Darja Isaksson.

Övriga som bidrog med kloka insikter var Susanne Timsjö, ABB och Agneta Jacobson, EIT Digital. De var eniga med övriga panelen om att information är den nya tidens råvara. Och att ledarskap, mod, tillit, respekt, tempo, förmåga och engagemang krävs för en kontrollerad och hållbar digitalisering av industrin. Ihop med ett behovsdrivet innovationssystem och ett reformerat regelverk.

Läs mer

Se hela seminariet här

Almedalen 2015: Kompetens för den andra maskinåldern

Almedalen 2015: Den hållbara staden - myt eller verklighet?

Se hela vårt deltagande i Almedalen 2015