Almedalen 2015: Kompetens för den andra maskinåldern

8 July, 2015 - 10:45

I en tid när industri och samhälle befinner sig mitt i en digital revolution förändras både arbetsmarknaden och hur vi lever i stort. Hur skapas ett utbildningslandskap som stödjer individen att möta och ta del av en allt mer digitaliserad värld, där arbetsmarknaden byter kravprofil flera gånger under en och samma livstid? Hur säkerställs utbildning där en digital samhällskunskap erbjuds alla? Och vad krävs av individen, skolan och läraren? Måndagen den 29/6 diskuterades frågorna av företagare, lärare och akademiker, under ledning av Carl Heath, Interactive Institute Swedish ICT.

Vi fick en historisk crash-course om skolans utveckling från djurhudar till dagens digitala pedagogiska verktyg. Vi fick lära oss att sk ”Growth Mindset” är helt avgörande för individens förmåga till inlärning och kunskapsutveckling, att den fysiska skolmiljön är i förändring och att utbildning är en livslång lärandeprocess.

IT-strateg Darja Isaksson menade att Artificiell intelligens både ersätter och kompletterar oss och att vi människor måste stärka de förmågor som robotar och AI är svaga på; empatiska och sociala förmågor.

”Vi har aldrig tidigare haft tillgång till världens samlade kunskap och information som idag, det är en enorm kunskapsbank. Det negativa är att tempot och pressen ökar. Viktigt är också att arbetsgivare tittar på kompetens och inte bara formell utbildning”, sa Darja.

Birgitta Edberg, VD Dataföreningen Stockholm, ansåg att 2000-talets tänkande måste bygga på gemensamt skapande och relationsbyggande. Konrad Tollmar, EIT Digital, efterfrågade ett större nyttoperspektiv i teknikutbildningarna. Idag utbildas unga i teknik utan samhällskontext.

Medverkade gjorde också Marcin de Kaminski, SIDA, Anna-Karin Ahlflood, Ericsson, Karin Nygårds, lärare och Gunnar Karlsson, professor KTH.

Panelsamtalet övergick i en interaktiv workshop där publiken, ihop med paneldeltagarna, fick skissa på hur en vanlig skoldag, om 10 år, skulle kunna se ut och vilka aktiviteter som kunde tänkas ingå.

Alla var överens om att lärande och kunskapsbildning, i en digital verklighet, än mer måste hanteras som en demokratifråga. Och att de fysiska skolmiljöerna och lärandeprocessen kommer att se annorlunda ut. 

Arrangörer: Swedish ICT, EIT Digital och Kista Science City.

Läs mer

Se hela seminariet här

Almedalen 2015: Digitaliseringen – en ny industriell revolution!

Almedalen 2015: Den hållbara staden - myt eller verklighet?

Se hela vårt deltagande i Almedalen 2015