Ännu en prestigefylld nominering för Trafiklab - Guldlänken

23 April, 2012 - 14:56

Ännu en prestigefylld nominering för Trafiklab.se, annonserades nyligen. Guldlänken, som delas ut av Vinnova, e-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting för "den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen till nytta för medborgare och företag", har nominerat Trafiklab bland tre andra e-tjänster till detta prestigefyllda pris.

Trafiklab är ett omfattande samverkansprojekt som inkluderar merparten av aktörerna inom svensk kollektivtrafik. Syftet är att öka det kollektiva resandet, bland annat genom att möjliggöra utvecklandet av bättre resetjänster. Trafiklab arbetar med att skapa enkel tillgång till trafikdata via öppna APIer. Redan nu finns mängder av väldigt olika sorteras tjänster som utvecklats av en mängd olika aktörer där man använder de datakällor som Trafiklab öppnat upp.

Trafiklab utvecklades i samarbete projektet "innovation för hållbart resande, ISET", där ett stort antal aktörer från näringsliv, offentliga verksamheter, högskolor och Viktoriainstitutet utvecklade koncept för att stimulera tjänsteutveckling relaterat till mobilitet och kollektivtrafik.

Vinnaren kommer att utses på "Offentliga rummet 2012" den 30:e Maj.

Läs mer om Guldlänken här:

http://www.guldlanken.se/

Läs ner om projektet och dess leverabler här:

http://www.viktoria.se/projects/iset

www.trafiklab.se

www.travelhack.se