Boksläpp: Open Digital Innovation – A Contest Driven Approach

5 May, 2017 - 15:30

Open Digital Innovation är en nyutgiven handbok om innovationstävlingar och hur man får idéerna, som tävlingarna genererar, att verkligen leda till användbara innovationer.

De tre författare från RISE Viktoria och DSV-institutionen på Stockholms universitet Gustaf Juell-Skielse, Anders Hjalmarsson och Paul Johannesson har baserat boken på ett fyrtiotal innovationstävlingar arrangerade under de senaste åren, många av dem i samarbete med RISE Viktoria. Målet för boken har varit att dels inspirera myndigheter och stora bolag att fortsätta arrangera tävlingar för att stimulera utvecklingen av digitala innovationer baserade på öppen data – dels att visa hur innovationstävlingar kan arrangeras så att idéerna också exploateras.

Boken är uppdelad i två halvor. Den första delen beskriver hur innovationstävlingar kan arrangeras för att passa olika syften. Vill man ha många idéer gör man t.ex. på ett sätt, vill man ha kvalificerade idéer gör man på ett annat. Tävlingen kan rikta sig till allmänheten eller kanske till studenter eller professionella utvecklare med stora skillnader i motivationsfaktorer. I andra halvan beskrivs processen för att också realisera idéerna och att överbrygga de hinder som utvecklare ställs inför. Boken presenterar en metod i nio steg, som guidar läsaren från målen med digital innovation till färdiga tjänster på marknaden.

En av de viktigaste lärdomarna är, enligt författarna, att den som arrangerar tävlingen också måste vara beredd att fånga idéerna och gå vidare med innovationsprocessen. Tävlingsarrangören är ju normalt också den som både behöver innovationen och tillhandahåller datan och det krävs ett fortsatt engagemang för att idéerna ska leda till innovation. Det räcker inte med att tillhandahålla data av vilket slag som helst och hoppas att någon ska göra något av den.

En annan viktig lärdom är att den största utmaningen är att tjäna pengar på innovationen eller åtminstone finansiera driften. Boken föreslår här olika sätt att tänka kring affärsmodeller beroende på ens relation till utvecklaren.

Nedan några av de innovationstävlingar som boken baseras på.

 • Westcoast Travelhack 2011. 
 • Travelhack 2012 Oslo. 
 • Volvo Car Challenge 2013.
 • Travelhack 2013 Sweden.
 • Volvo Car Challenge UX 2014. 
 • Travelhack 2014 Norway. 
 • Open Stockholm Award 2014. 
 • Goods Distribution Challenge 2014. 
 • Volvo Trucks Open Innovation Challenge 2015. 
 • Electricity Innovation Challenge 2015. 
 • Olympic City Transport Challenge 2015-2016. 

En kort beskrivning av var och en av dessa tävlingar.