Cirkulär ekonomi – modeord eller framtidsscenario?

15 March, 2017 - 08:52

Cirkulär ekonomi framställs ofta som räddningen för både ekonomi och miljö. Men för att begreppet ska bli mer än ett modeord behövs enligt forskare mer offensiva åtgärder, och en gemensam definition på vad ordet faktiskt innebär.

Läs hela artikeln på Tidingen Extrakt