Cirkulära affärsmodeller - en betydande innovationsutmaning

2 November, 2015 - 16:12

I ESBRI's senaste nummer av tidningen Entré (#3 sidan 24) pekar Viktoria-forskarna Thomas Nyström och Mats Williander på industrins behov att kunna hantera radikala affärsmodellinnovationer vid en omställning till cirkulär ekonomi. Utan extern hjälp tappar företagen dyrbar tid och konkurrenskraft. Branschorganisationerna kan ta en viktig roll här.