"De lärde från Göteborg" i Almedalen

11 July, 2017 - 14:39

Vid RISEs och Swedish Electromobility Centres lunchseminarium i Almedalen 4 juli debatterade representanter från RISE, SEC och Chalmers (vilka moderatorn kallade "de lärde i Göteborg") framtidens elförsörjning med representanter för Chargeamps, Energimyndigheten, Powercircle, Region Gävleborg och Vätgas Sverige, ämnet "Framtiden är elektrisk - men hur tankas bilen".

Idag skapar vi en infrastruktur för snabbladdning av fordon med stora batterier. Är det rätt väg fram? Vilka är alternativen - och är de billigare och bättre? Vad säger förespråkarna? Och vad säger forskningen?är alternativen - och är de billigare och bättre? Vad säger förespråkarna? Och vad säger forskningen?

Se filmen från seminariet nedan!

 

 

Medverkande: Jacob Lagercrantz, Grundare 2030-sekretariatet. Charlotte Eisner, VD Global Sales & Business Development, Chargeamps. Björn Aronsson, Verksamhetsledare, Vätgas Sverige. Elna Holmberg, Föreståndare, Swedish Electromobility Center. Stefan Pettersson, Forskningsledare Electromobility, RISE Viktoria. Olle Johansson, VD, Powercircle. Frances Sprei, Forskarassistent, Chalmers. Peter Engdahl, Energimyndigheten, Jan Nylander, Projektledare, Region Gävleborg.

Foton från seminariet.