Den cirkulära ekonomin ska rädda världen - och tillväxten

26 November, 2014 - 09:19

Veckans affärer 2014-11-20

Företag och regeringar ser cirkulär ekonomi som en möjlighet att hantera volatiliteten i råvarupriserna, men också som ett sätt att utmana och stimulera innovation i allt från design och materialanvändning till affärsmodeller. Att tänka belysning i stället för lampor som Philips, verktygsuthyrning i stället för försäljning som Hilti, fiskenät i stället för råolja som den amerikanska mattillverkaren Interface eller materialåtervinning i stället för sopförbränning som Ragnsells.

"Det säljs som ett väldigt enkelt koncept men det finns ett antal svårigheter och de måste man ta tag i för att det ska fungera", säger Mats Williander, forskningsledare vid Viktoria Swedish ICT apropå begreppet cirkulär ekonomi. "Om ett företag behåller ägandet har de också kvar risken att produkten blir oattraktiv och osäljbar, en risk som kunden i dag står för. Men det kan hanteras genom att göra produkten modulär och uppgraderingsbar."

En annan utmaning är att företag inte agerar på en isolerad ö utan är involverat i en mer eller mindre komplex värdekedja. "Ta en personbil till exempel. Om en biltillverkare vill införa en cirkulär affärsmodell och underleverantörerna inte har något intresse av att deras moduler cirkulerar, då får man problem."

Men Mats Williander ser samtidigt en rad fördelar, som exempelvis att lättare kunna möta kundens behov. "Tillbaka till biltillverkaren. En singel kund och en familj har självklart inte samma behov, men genom att erbjuda kunden möjlighet till uppgradering utan att behöva köpa och sälja bilar kan det lösas på ett innovativt sätt över tiden."

Han betonar också lönsamhetspotentialen med cirkulära affärsmodeller genom att det mervärde som adderas till råvaran i produktionsprocessen kan bevaras genom återanvändning. Det ger kunden ett lägre pris och företaget högre lönsamhet. "Här finns helt enkelt pengar att tjäna. Intresset från näringslivet är väldigt stort. Genom internet of things kan företagen hålla reda på var deras saker är, hur de slits och hur de ska betalas och bytas ut. Det är ett tydligt fönster av möjligheter som öppnats", menar Mats Williander.

Delandeekonomin är kanske den del av den cirkulära modellen som fått störst fotfäste och uppmärksamhet hittills med innovativa affärsmodeller som hotellsajten Airbnb, bilpoolen Zip Car, musiktjänsten Spotify, filmuthyrningen Netflix och utbildningstjänsten Skillshare.