EAEB projektet går i mål

28 May, 2018 - 09:36

Elbussar är i många fall ett kostnadseffektivt alternativ till gasbussar i stadstrafik. De utgör också ett realistiskt alternativ till dieseldrivna stadsbussar som körs på HVO, särskilt om tillgången på HVO på sikt kommer att bli knapp. Vilken typ av elektriskt bussystem som är mest kostnadseffektivt beror på flera faktorer och det finns ingen enkel sanning utan det krävs noggrann analys.

I det av Energimyndigheten sponsrade Projektet Energiförsörjningsalternativ för elektrifierade bussystem (EAEB) omfamnar både teknik och kostnader för elbussar som körs enskilda linjer såväl som i relativt stora trafikeringsområden och med olika typer av busslinjer. Syftet är att se till helhetsbilden och på ett överskådligt och korrekt sätt hantera och analysera en stor mängd parametrar såsom antal bussar, batteriegenskaper, laddarnas kapacitet och geografiska placering, ladd tider, trafikarbete (tidtabeller) och bussarnas schemaläggning, bussdepåns geografiska placering m.fl. för att underlätta bedömningen av vilken som är den mest lämpliga systemkonfigurationen och uppskatta totalkostnaden i jämförelse med andra alternativ.

 

Ett av resultaten som framkommit i projektet är att bussystem uppbyggda på batterielektriska bussar redan idag kan konkurrera kostnadsmässigt med bussar med förbränningsmotorer, framför allt gasbussar. Antalet elektriska bussar som behövs för att utföra trafikarbetet behöver inte heller skilja sig åt jämfört med det antal bussar som används idag. Laddinfrastrukturen utgör oftast en liten del av de totala kostnaderna. Det gäller delvis vid investeringstillfället men framförallt om man ser till de årliga kostnaderna för att bedriva trafikarbetet

 

Kunskapen och analysverktyget som arbetats fram inom projektet har använts för att stötta ett antal städer i deras planering och förberedelse inför upphandling av elbusstrafik.

 

Länk slutrapport:

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=22684

 

Länk till spellista

 

Länkar till var och en av videorna:

EAEB Del 1 Sammanfattning och introduktion

EAEB Del 2 Systemkostnader

EAEB Del 3 Analys av en linje med depåladdade elbussar

EAEB Del 4 Detaljerad presentation av elbussanalysverktyget

EAEB Del 5 Samband – Batteri och maximal körsträcka

Parter i projektet har varit:

AB Volvo

Chalmers

Göteborg Energi Nät

Lindholmen Science Park

RISE Viktoria

Västra Götalandsregionen

 

Länk till Nyheten på Energimyndighetens hemsida  http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/nytt-verktyg-hjalper-kommuner-i-upphandling-av-elbusstrafik/