Energivärlden: Tar upp flera Viktoria-projekt som intressanta forskningsexempel

20 October, 2017 - 08:56

Energivärlden rapporterar från konferensen Energirelaterad fordonsforskning i Göteborg, och plockar upp två av Viktorias projekt som extra intressanta av de 120 projekt som presenterades under tvådagars-konferensen.

Projekt 20-Fifty undersöker vilka teknik- och bränsleval för fordonsflottan som kan hjälpa oss att nå målen om en 70-procentig minsknings av koldioxidutsläpp till 2030 och fossilobereonde till 2045. Genom en makroekonomisk model analyserar projektet också vilka konsekvenser dessa vägval får för svensk ekonomi. Resultaten tyder på att det kan bli en positiv effekt på såväl BNP, sysselsättning, konsumtion som investeringar, av en utveckling mot en fossiloberoende fordonsflotta. Håll utkik efter mer resultat från projektet under hösten! 

i en enminuts-pitch lyftes en designmodell där produkter successivt utvecklas till det bättre över tid (i stället för tvärtom, som är det brukliga). Det är projektet "Future adaptability for energy efficient vehicles" som utvecklar denna modell tillsammans med fordonsindustrin.

http://www.energivarlden.se/aktuellt/120-forskningsprojekt-for-en-fossil...

http://www.energivarlden.se/aktuellt/120-forskningsprojekt-for-en-fossil...