Enklare att kvalitetssäkra miljöinformation

3 April, 2012 - 09:35

Hur har företaget gjort sin växhusgasrapport? Går det att jämföra siffrorna med ett annat företags rapportering? Efterfrågan på miljödeklarartioner och annan miljöinformation ökar. SIS har lett arbetet med en ny global standard för bättre kvanititativ miljöinformation.  Den nya standarden gör det enklare att ta fram och sammanställa information om organisationers och produkters miljöprestanda. Något som både myndigheter och kunder efterfrågar. – När företag ska visa sitt miljöarbete med olika typer av rapporter är det viktigt att informationen sammanställs systematiskt och på ett jämförbart sätt. Idag är det vanligt att företag har olika kvalitetskrav på den data som rapporteras, säger Raul Carlson Senior Researcher på Viktoria Institute, en del av Swedish ICT, och ordförande för det internationella standardiseringsarbetet. Det här är den första vägledning som beskriver hur ett företag eller en organisation kan ta fram sammansatta miljösiffror om organisationer, system och produkter så att de blir granskningsbara och jämförbara. Det ökar kvaliteten och minskar kostnaderna för organisationer som behöver ta fram och rapportera miljödata för olika mottagare. – Standarden är viktig som grund för alla miljöuttalanden som bygger på siffror. Till exempel vid rapportering av utsläpp, klimatgasrapportering, miljömärkning, livscykelanalyser, miljöanalyser och även för marknadsundersökningar rörande miljövärderingar, säger Karin Bagge projektledare på SIS.Standarden tar upp exempel på generella principer, policyer och strategier för hur en organisation kan ta fram kvantitativ miljöinformation. Dokumentet kan användas tillsammans med standarderna i ISO 14000-serien för miljöledning. – Även när det gäller sammansatt och komplex miljödata om produkter eller organsationer gör riktlinjerna i standarden att det blir enklare att sammanställa data som kan spåras så långt tillbaks mot denursprungliga källan som är relevant för tillämpningen, säger Raul Carlson. Standarden som finns att köpa hos SIS, heter Miljöledningssystem - Kvantitativ miljöinformation - Vägledning och exempel, SS ISO TS 14033: 2012. SIS, Swedish Standards Institute har lett standardiseringsarbetet.  För ytterligare information:Raul Carlson, Senior Researcher Viktoria Institute, 0704-85 65 63, raul.carlson [at] viktoria.seKarin Bagge, projektledare SIS, 08-555 520 86, karin.bagge [at] sis.seErika Messing, pressansvarig SIS, 0709-48 06 74, erika.messing [at] sis.se