Examensarbete om den svenska fordonselektronikindustrin

26 June, 2017 - 11:20

Under våren har Chalmersstudenterna Lydia Brengesjö och Signe Vallin genomfört ett examensarbete hos RISE Viktoria, kopplat till Vehicle ICT Arena.

I examensarbetet, "Autonomous City - The vehicle electronics and connected services industry cluster in western Sweden towards 2030", har studenterna tittat på vilka kritiska faktorer det finns för utvecklingen av det svenska fordonselektronik-klustret. De har också tagit fram 4 scenarier för utvecklingen och räknat på vad dessa skulle innebära för sysselsättningen.

Rapporten återfinns här.