Generativa produkter: Att konstruera för det som ännu inte finns

12 September, 2012 - 14:01

Läsplattor och smarta telefoner har gett oss en ny syn på produkter och konsumtion. Större valfrihet, förändringsbarhet och allt suddigare gränser mellan producenter och konsumenter medför att traditionella produktutvecklande företag måste omdefiniera sina innovationsprocesser – från utveckling till försäljning och underhåll.Fredrik Svahn har i en avhandling följt hur en biltillverkare omvärderat sin syn på arkitektur i takt med att mjukvara och digital teknik blivit en allt viktigare del av produkterna. Enligt honom är en av utmaningarna att konstruera generativa produkter.– Det betyder i praktiken att bilar, kylskåp och andra fysiska produkter måste byggas för att kunna förändras kontinuerligt över sin livscykel, inte bara för att leverera en fördefinierad funktion till lägsta möjliga pris, säger Fredrik Svahn.

...

Läs hela pressreleasen på forskning.se eller umu.se.