Gör Sverige till en testbädd för ny hållbar mobilitet

9 August, 2017 - 10:43

Debattartikel i Ny Teknik 2017-07-18: ”Gör Sverige till en testbädd för ny hållbar mobilitet”

Vår fordonsbransch kan bli ett världsledande kluster för elvägar, autonoma fordon och mobilitetstjänster. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg kan skapa framtida export och välfärd genom att satsa på regelverksinnovation inom mobilitet, skriver Kent Eric Lång, RISE och Fredrik Sidahl, FKG.

https://www.nyteknik.se/opinion/gor-sverige-till-en-testbadd-for-ny-hallbar-mobilitet-6861684

Debattartikel i Motormagasinet 2017-08-09: Sverige kan exportera regelverksinnovation

I dagsläget ligger juridiken, regelverket för fordonstrafik, efter den tekniska utvecklingen. Men tack vare det pågående svenska arbetet kring ett regelverk för autonom körning och uppkopplade fordon, kan Sverige bli ett föregångsland med specialkompetens inom policyområdet som dessutom kan utvecklas med fler fackområden.

http://www.motormagasinet.se/article/view/547390/sverige_kan_exportera_r...