Göteborgs-Posten: Buss utan förare testas i Härryda

7 October, 2017 - 19:12

När städer förtätas och p-platser försvinner växer kraven på nya färdsätt. I jakten på innovativa transportmedel ska Härryda kommun testa självkörande elbussar.

Det planerade området Landvetter södra och nya bostäder i Mölnlycke centrum gör behovet av smarta trafiklösningar allt mer aktuellt i Härryda. Det är bakgrunden till att kommunen ville delta i projektet S3, Shared shuttle services. S3 är en del i ett av regeringens samverkansprogram, med syfte att hitta nya sätt att förflytta sig.
– I framtidens städer vill man få bort biltrafik och bygga p-hus i utkanterna. Det blir svårare att ta sig till jobb och bostäder. Då kan självkörande fordon vara till nytta för att transportera människor, säger Birger Löfgren, projektledare på RISE Viktoria, som ansvarar för projektet i Göteborgsregionen.

Läs hela artikeln på gp.se (Göteborgs-Posten)

 

TEXT: Lisa Henricson