Information om RISE Viktorias behandling av personuppgifter, relaterat till GDPR

24 May, 2018 - 16:36

RISE Viktoria är ett forskningsinstitut inom RISE Research Institute of Sweden, Sveriges helägda forskningsinstitut. Om Du är kund, samarbetsparter, har deltagit i något av våra forskningsprojekt, har besökt något av våra event eller om Du träffat någon av våra medarbetare – då lagrar och bearbetar vi sannolikt personuppgifter om Dig. Denna information beskriver hur RISE Viktoria behandlar Dina personuppgifter och vilka rättigheter Du har att påverka denna behandling. I vår hantering av Dina personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) GDPR 2016/679, som träder i kraft 2018-05-25.

Läs mer här.