IT-teknik för bättre länstrafik -SVT Värmlandsnytt

16 March, 2012 - 08:33

"Hur kan
buss och tåg bättre möta behoven i glesbygden? Ja, kanske genom att använda ny
IT-teknik. Under tre år framöver ska därför forskare vid Karlstads universitet
tillsammans med Värmlandstrafik och Viktoriainstitutet i Göteborg ta fram nya
IT-lösningar för ett bättre resande."

SVT - Värmlandsnytt