Lena Hylving blir ny doktor på Viktoria Swedish ICT

25 August, 2015 - 17:02

Lena Hylving försvarade sin avhandling ”Digitalization Dynamics: User Interface Innovation in an Automotive Setting” på Oslo Universitet, institutionen för Informatik den 18:e juni, 2015. Opponenter var Tina Blegind Jensen från Copenhagen Business School,  Pernille Kræmmergaard från Aalborg University, samt Polyxeni Vasilakopoulou, University of Oslo.

Lena har under många år följt den tilltagande digitaliseringen av personbilen och undersökt dess konsekvenser för bilföretagens organisering. Hon har varit involverad i utvecklingsprojekt på SAAB automobile och den senaste tiden på Volvo Cars.
 

”Jag har följt bilindustrin under många år och ser vilka utmaningar de handskas med som är kopplad till digitalisering. De företag jag studerat är fortfarande organiserade i mer eller mindre isolerade silos baserat på bilens fysiska struktur, exempelvis finns det en organisation för motor och en för chassi. Men den ökade digitaliseringen kräver nya sätt att organisera sig på och nya processer för att man skall kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. ”

Lenas avhandling hittar du här:
Lena Hylving - Digitalization Dynamics User Interface Innovation in an Automative Setting