Livesändning från Almedalen måndag 29 juni

29 June, 2015 - 09:00

13.00 - 15.00

Digitaliseringen – en ny industriell revolution!

Startup communities, tech hubar, openlabs, nätverk för innovation - många olika samarbetsformer etableras för att följa med i utvecklingen av företag, arbetstillfällen och samhällsservice som baseras på aggregerade data och digitala tjänster.

Sakernas Internet, Industri 4.0, Industriellt Internet eller Cyberfysiska system – tekniken syns inte alltid men den blir inbyggd överallt och påverkar oss alla.  En vardag som bygger på digital information kräver anpassning av samhällsaktörer, finansieringsinstrument och industrin.

Vi ser hur våra hem och konsumentprodukter blir smarta och uppkopplade – men när hela industriprocesser blir digitaliserade blir omställningen mer omvälvande. En bilindustri som producerar förarlösa bilar gör förare överflödiga, en gruvindustri som har realtidsdata om sina maskiner och flöden kräver färre manuella insatser, när kunskapsmängden ökar så fort att ingen läkare kan vara expert inom sitt område är det säkrast att rådfråga den digitala kunskapsbasen.

Hur arbetar start-ups, traditionell industri och samhällsaktörer för att utveckla en digital affärslogik.  Nya samarbeten blir både möjliga och nödvändiga där tidigare konkurrenter eller kunder och leverantörer utvecklar lösningar på komplexa processer.

Medverkande: Kristina Persson, Framtidsminister, Sveriges regering. Anna Felländer, Chefsekonom, Swedbank. Darja Isaksson, Strateg grundare, Ziggy Creative Colony. Helena Jerregård, VD, SICS Swedish ICT Västerås. Susanne Timsjö, User Experience Manager, ABB Corporate Research. Petra Sundström, Sr Product Manager, Husqvarna. Agneta Jacobson, Business developer IoT, EIT Digital.

Arrangör: Swedish ICT i samverkan med EIT Digital och Kista Science City.

Moderator: Jenny Normark Sperens Swedish ICT

Plats: Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 10


Del 1:

 

Del 2:

15.00 - 17.00

Kompetens för den andra maskinåldern

Hur förblir du delaktig, kompetent och med i din samtid livet ut, i en allt mer föränderlig värld?

I en tid när industri och samhälle befinner sig mitt i en digital revolution förändras både arbetsmarknaden och hur vi lever i stort. Hur skapas ett utbildningslandskap som stödjer individen att möta och ta del av en allt mer digitaliserad värld, där arbetsmarknaden byter kravprofil flera gånger under en och samma livstid? Hur säkerställs utbildning där en digital samhällskunskap erbjuds alla?

Vi ser initiativ där barn lär sig programmering och datalogiskt tänkande. Vi ser framväxten av platser  - makerspaces - skapade för praktiskt lärande och öppen innovation, där teknik och design möter områden som skola, omsorg och kultur. Vi ser hur föreningar och eldsjälar startar nätverk för digitalt lärande, och tävlingar som arrangeras för att utveckla nya idéer och affärsmodeller åt industrin.

Hur bör ett utbildningslandskap se ut för att möta krav och ta vara på möjligheter som den alltmer digitaliserade tillvaron för med sig? Vilket ansvar har skolan, arbetsgivaren, och individen?

Medverkande: Gunnar Karlsson, Professor Teletrafiksystem, KTH. Anna-Karin Ahlflood, Head of Talent Acquisition, Ericsson. Karin Nygårds, Innovativ grundskolelärare, Sjöstadsskolan. Darja Isaksson, Strateg och grundare, Ziggy Creative Colony. Birgitta Edberg, VD, Dataföreningen Stockholm. Carl Heath, Forskare (IT och lärande), Interactive Institute Swedish ICT. Konrad Tollmar, Forskare (Urban Life & Mobility), EIT Digital/KTH. Marcin de Kaminski, Policy specialist ICT o yttrandefrihet, SIDA.

Arrangör: Swedish ICT i samverkan med EIT Digital och Kista Science City.

Moderator: Carl Heath, Interactive Institute Swedish ICT

Plats: Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 10

Läs mer

Se hela vårt deltagande i Almedalen 2015

Livesändning från Almedalen tisdag 30 juni