Mats Williander på Miljömålskonferens 2015 Länsstyrelsen Skåne

14 April, 2015 - 09:24

Mats Willianders föredrag på Miljömålskonferens i Malmö

Den 20 mars i år annordnades Miljömålskonferens 2015 av Länsstyrelsen Skåne. För snart två och halvt år sedan presenterades åtgärdsprogrammet Skånska åtgärder för miljömålen 2012-2016, med fem skånska utmaningar och 75 åtgärder. Vad har hänt sedan dess?

Se konferensen i efterhand och Mats Willianders föredrag här:
Del 1: http://bambuser.com/v/5364517#t=568s
Del 2: http://bambuser.com/v/5364586