Ökad samordning skapar framtidens flygplats

28 January, 2012 - 20:00

zitizUppsala 2012-01-19Flygplatser är viktiga knutpunkter och spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen.För att göra resan så smidig och miljöanpassad som möjligt krävs ett samspel mellan olika aktörer inom olika transportslag. Därför satsar nu Swedavia, Trafikverket och Viktoriainstitutet på forskning och innovation för att göra Stockholm Arlanda till framtidens ledande flygplats. Målsättningen är att öka förutsägbarheten och ge flygplatsen möjlighet att disponera resurser på ett bättre sätt än idag.Läs mer...