Om friflytande bilpooler i vindindustrin.se

7 June, 2012 - 14:22

Vårt inlägg om friflytande bilpooler har nu också publicerats på vindindustrin.se, ett forum för bevakning av vindkraftsbranschen. Målgrupperna är till stor del också intresserade av elfordon.