Res SMART tillsammans: Stockholm och Göteborg tävlar om att resa hållbart

4 April, 2017 - 15:23

Att få fler att ändra resbeteende och ställa bilen är utmaningen som initiativet Res SMART vill lyckas med. Den 4 april lanserar Länsförsäkringar, i samarbete med forskningsinstitutet RISE Viktoria, tävlingen ”Res smart tillsammans” där Göteborg och Stockholm tävlar om att vara bäst på hållbart resande.  

Tävlingen sker via en app där resenärer i Göteborg och Stockholm på olika sätt uppmuntras att välja hållbara transporter som att gå, cykla eller åka kollektivt. Deltagarna tjänar poäng för varje sådant hållbart val och poängen redovisas på en digital ledartavla på hemsidan. Varje månad kommer den deltagare som samlat in flest poäng att belönas.  Dessutom får grupper av deltagare varje vecka personliga utmaningar med priser som motiverar dem att välja klimatsmarta transporter. Tävlingen pågår till och med den sista juni.

- Att få människor att regelbundet bryta användandet av bilen och istället gå, cykla eller åka kollektivtrafik är en viktig del i att minska CO2-utsläpp men också för att få människor att röra sig mer och förbättra hälsan, säger Dirk van Amelsfort, senior forskare på forskningsinstitutet RISE Viktoria.

Initiativet passar väl in i Länsförsäkringars hållbarhetsarbete, där man sponsrar andra forskningsprojekt.

- För Länsförsäkringar får det här samarbetet flera positiva effekter, vi blir mer proaktiva i vårt arbete med att minska utsläppen, vi får färre trafikskador och deltagarna får bättre hälsa, säger Niklas Huss, innovationschef på LFAB.

- Upplägget för kampanjen hjälper oss att testa strategier för hur man skalar upp hållbara initiativ från en god idé till ett engagemang som skapar stora effekter, säger Anders Hjalmarsson, senior forskare på forskningsinstitutet RISE Viktoria.

 

Korta fakta:

  • Initiativet är en del av EU-projektet Empower som i Sverige leds av RISE Viktoria, med delfinansiering från den statliga innovationsmyndigheten vinnova. Ansvariga forskare på RISE Viktoria är Dirk van Amelsfort och Anders Hjalmarsson.
  • Länsförsäkringar AB ställer upp med marknadsföring och kommunikation. Länsförsäkringar Stockholm och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän kommer marknadsföra kampanjen genom sina kanaler samt bidra till belöningar.
  • Appen SMARTSverige ingår som del i ett forskningsprojekt som 2017 syftar till att stimulera invånare i stationssamhällena Lerum och Ale att använda smarta hållbara transporttjänster.

Hur deltar jag?

Boende i Göteborg och Stockholm laddar ner appen SMARTSverige i App Store eller Google Play. Du kan sedan följa dina och din stads framgångar på webbplatsen www.smartisverige.se/ressmart

 

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dirk van Amelsfort, senior forskare RISE Viktoria, 070-206 37 44
Dr. Anders Hjalmarsson, senior forskare RISE Viktoria, 070-756 78 70

Niklas Huss, innovationschef Länsförsäkringar AB, 072-141 81 39

 

Länkar:

www.smartisverige.se

www.empowerproject.eu

www.hallbarastationssamhallen.se

Länkar till pressrelease:

Länsförsäkringar

RISE