RISE ICT bidrar i digitaliseringskommissionens tredje temarapport Digitalisering för ett hållbart klimat

14 November, 2016 - 12:38

I dag presenterar Digitaliseringskommissionen sin tredje temarapport Digitalisering för ett hållbart klimat. Rapporten handlar om vilka möjligheter digitaliseringen ger att minska människans påverkan på klimatet. Den belyser flera frågeställningar, bl.a. hur kan man analysera digitaliseringens effekter på klimatet? Hur stor minskning av de globala utsläppen av växthusgaser skulle digitalisering kunna leda till? Vilken roll spelar storstäder för klimatförändringarna och inom vilka områden har digitaliseringen särskilt stor potential att bidra med lösningar på storstäders problem? Vilken roll spelar kunskapsuppbyggnad och människors beteenden för att förändring ska komma till stånd?

RISE ICT medverkar i rapporten genom Per-Erik Holmberg, affärs- och projektutvecklare på Viktoria Swedish ICT, som beskriver ett scenario för digitaliseringen av transportsystemet och hur det skulle kunna påverka vår vardag och vårt samhälle. Han pekar på att tekniken redan finns, det är snarare affärsmodeller, ramverk och beteenden som måste förändras för att scenariot ska förverkligas.

Rapporten finns att ladda ner här.

Källa: https://digitaliseringskommissionen.se/digitalisering-for-ett-hallbart-k...