Sjöfartstidningen.se - Informatik framtiden för sjöfarten

19 May, 2015 - 18:01

Informatik framtiden för sjöfarten

Informatik är på väg in på bredare front i sjöfarten. Något som kan öka effektiviteten, minska utsläppen och göra livet drägligare ombord och på land.

Läs mer hos Sjöfartstidningen:
www.sjofartstidningen.se/informatik-framtiden-for-sjofarten/