Trafiklab vinner Guldlänken

31 May, 2012 - 16:49

Under
konferensen Offentliga Rummet i Uppsala vann Trafiklab den prestigefyllda
Guldlänken. Guldlänken är en tävling som belönar den mest innovativa svenska
e-förvaltningsutvecklingen i offentlig sektor till nytta för medborgare och
företag. Prisutdelaren var IT- och energiminister Anna-Karin Hatt och med
utmärkelsen följer även ett spridningsstöd värt 100 000 SEK. Juryns
motivering till vinnaren var: "För att ha tagit rollen som förebild och
visat hur en viktig samhällssektor kan använda öppen innovation och öppen data
för förnyelse och för att skapa ny energi i verksamhetsutvecklingen, utses
Trafiklab till vinnare av Guldlänken 2012!"

Trafiklab
är ett omfattande samverkansprojekt som inkluderar merparten av aktörerna inom
svensk kollektivtrafik. Syftet är att öka det kollektiva resandet, bland annat
genom att möjliggöra utvecklandet av bättre resetjänster. Trafiklab arbetar med
att skapa enkel tillgång till trafikdata via öppna APIer. Redan nu finns ett
brett register av tjänster som utvecklats av en mängd olika aktörer där man
använder de datakällor som Trafiklab öppnat upp. Bakom initiativet står
Samtrafiken, SL och Viktoriainstitutet genom ISET-projektet.

Trafiklab
utvecklades i samarbete projektet "innovation för hållbart
resande, ISET", där ett stort antal aktörer från näringsliv, offentliga
verksamheter, högskolor och Viktoriainstitutet utvecklade koncept för att
stimulera tjänsteutveckling relaterat till mobilitet och kollektivtrafik.

Vinnaren
kommer att utses på "Offentliga rummet 2012" den 30:e Maj.

Läs
mer om Guldlänken här:

http://www.guldlanken.se/

Läs
Anna-Karin Hatts inledningsanförande här

http://www.regeringen.se/sb/d/15728/a/194045

Läs
ner om projektet och dess leverabler här:

http://www.viktoria.se/projects/iset

www.trafiklab.se

www.travelhack.se