Ulla Hamilton (M) presenterar Stockholms arbete med godstransporter vid Viktoria Swedish ICT Forum 2013 för Hållbar mobilitet

4 December, 2013 - 13:00

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafikborgarråd Ulla Hamilton (M)

Stockholms stad håller just nu på att ta fram en gods- och leveransstrategi, som en del av Framkomlighetsstrategin. Detta som ett led i arbetet att lösa stadens transportutmaningar. Vid dagens konferens i Göteborg beskriver trafikborgarrådet stadens nytänkande arbete.

-  Stockholm växer kraftigt och år 2022 beräknas vi vara en miljon invånare. Men gatuutrymmet växer inte, vilket är anledning till att vi tagit initiativ till en gods- och leveransstrategi för den växande staden, i brett samarbete med åkerinäringen, transportföretagen och fastighetsägarna. Det är bara tillsammans som vi kan lösa framtidens transportutmaningar, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Och under 2014 kommer ett pilotprojekt med ”Off peakleveranser” att starta. Det innebär att vissa delar av varudistributionen styrs om till andra delar av dygnet för att undvika de värsta köerna.  Projektet ställer höga krav på distributören, bland annat kommer el-lastbilar, tysta rullburar och andra ljuddämpande åtgärder att användas. Trafikkontoret samarbetar med akademin och näringslivet kring projektet.

-  Gods- och leveranstransporter är livsnödvändiga för affärer och restauranger i Stockholm. Med detta pilotprojekt testar vi en ny metod för att öka framkomligheten för varuleveranser, vilket gynnar näringslivet och i förlängningen stockholmarna, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

 

Läs mer: http://www.nyhetsrummet.se/nyhet/33650/ulla-hamilton--m--presenterar-sto...