”Vi digitaliserar gärna svensk industri”

1 October, 2014 - 17:56

IKT och kreativitet är kärnverksamhet med potential att garantera Sverige och svenska företag en lysande framtid. Läs vårt debattinlägg i NyTeknik:


Publicerad i Ny Teknik 1 oktober 2014

REPLIK. Sverige får snart en ny regering som sagt sig vilja storsatsa på forskning och innovation. Vi hoppas att beslutsfattarna inser vilka möjligheter det uppkopplade samhället kan rymma för svensk industri, skriver företrädare för Swedish ICT.

Bättre, billigare, mindre, snabbare – teknikutvecklingen går i ett allt högre tempo.

Den nya industriella revolutionen är snart här med smarta produkter och maskiner som automatiskt optimerar varandra. Och som själva anpassar processen, så att de gör av med minsta möjliga energi. Smarta livsmedelsförpackningar visualiserar själva när matkvaliteten sjunker. Och när vi konsumenter väljer att även koppla upp våra kroppar får vi våra behov tillfredsställda innan vi ens själva blir varse dem.

Det här är världen som snart är över oss. Därför instämmer vi helt i de tankar om industrins enorma utvecklingspotential som Siemens PLM:s vd Mats Friberg beskrev i ett debattinlägg i Ny Teknik.

Men en verklig återindustrialisering kommer inte att ske förrän svensk industri börjar investera i smarta stödsystem som knyter samman flödena med Informations- och kommunikationsteknik, IKT, för produktutveckling, tillverkning och tjänsteutveckling. Och tar avstampet för alla utvecklingsprocesser i kundernas behov.

Vi inom IKT-forskningskoncernen Swedish ICT – med instituten Acreo, SICS, Interactive Institute och Viktoria – har såväl unik spets- och breddkompetens som mångårig erfarenhet av forskning och utveckling av framtidens IKT-lösningar för industrin.

Genom åren har vi genomfört en lång rad forskningsprojekt som alla syftar till att med IKT-stöd och användarbehoven i centrum vässa industrins leveranskapacitet och samtidigt minska energiförbrukning och övriga produktionskostnader.

För industriella svenska flaggskepp inom automation, telekom, Life Science och fordon/transport, är inbyggda och uppkopplade elektroniksystem helt oumbärliga. Vi leder ett strategiskt innovationsprogram för utvecklingen av Smarta Elektroniksystem och deltar aktivt i det strategiska innovationsprogrammet Sakernas Internet - satsningar initierade och finansierade av Innovationsmyndigheten VINNOVA, Energimyndigheten och Formas där utveckling av svensk industri står i fokus. Vi engagerar oss också i utvecklingen av framtidens automatiserade transporter.

Sverige får snart en ny regering som i den senaste skuggbudgeten sa sig vilja storsatsa på forskning och innovation.

Vi hoppas att denna vilja kvarstår. Vi hoppas också att beslutsfattarna inser vilka ofantliga möjligheter det uppkopplade samhället kan rymma för svensk industri både i produktion och tjänsteutveckling. Vi plockar därför upp Mats Fribergs stafettpinne och bjuder härmed in företrädare för den nya regeringen till samtal om den digitala industrialiseringens oförlösta potential för svensk industri.

IKT och kreativitet är inte silos vid sidan av övriga näringar. Det är kärnverksamhet med potential att garantera Sverige och svenska företag en lysande framtid.

 

Anette Novak, Vd, Interactive Institute Swedish ICT

Leif Ljungqvist, Vd, Acreo Swedish ICT

Christer Norström, Vd, SICS Swedish ICT

Per-Åke Olsson, Vd, Viktoria Swedish ICT

Hans Hentzell, Vd, Swedish ICT