Ett steg mot elektrifierade busslinjer

19 February, 2016 - 10:25

Energimyndigheten har beviljat närmare fem miljoner kronor till en körsimulatorstudie som ska visa hur det kan fungera och se ut med en elektrifierad busslinje i Lund. Projektledare är VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och genomförs tillsammans med Viktoria Swedish ICT, K2 och Lunds kommun.

För att minska fossilberoendet kommer det vara nödvändigt att förändra transportsektorn, bland annat genom att elektrifiera fordonsflottan. Flera städer har som målsättning att elektrifiera stadsbusstrafiken. Med tysta och avgasfria elbussar kan vi få attraktiva busslinjer som kan trafikera mer känsliga kvarter oavsett tid på dygnet och hållplatser som kan placeras i inomhusmiljöer.

I Lund ser man på möjligheten att ha laddsträckor där bussarna laddas under färd. Det är dessutom önskvärt att elektrifieringen görs så att den kan användas även av andra fordon, till exempel sopbilar, taxi och distributionsbilar.

Projektets mål är att i en körsimulator hos VTI visa på en möjlig elbusslinje med hög användarvänlighet och som uppfyller framtidens krav på miljö- och energianpassning. Syftet är att medverka till att alla inblandade har användarperspektivet i åtanke när beslut ska tas om en eventuell elektrifiering av busslinjer i Lund. En mobil körsimulator kommer att användas vid demonstrationer i Lund för beslutsfattare, aktörer, intressenter och allmänhet.

Vi kommer att utveckla modeller av elektrifierade gator samt en modell av en elbuss med möjlighet till laddning under färd, säger Conny Börjesson forskare på Viktoria Swedish ICT.

Projektet består av framtagning av modeller för körsimulator, användarstudie i simulatormiljö, demonstrationer och kommunikation samt utvärdering av körsimulatorns effektivitet i opinionsbildning. Användarstudien ska göras med bussförare för att studera och utvärdera förarperspektivet samt elförbrukning och batterianvändning.

Bland annat ska vi studera hur den elektrifierade busslinjen samspelar med bussens elmotor och batteri, säger Conny Börjesson.

Projektet ska fortgå till och med december 2017.

 

Exempel på en mobil körsimulator för provkörning och demonstration av elvägar.