Framtiden är tillgång istället för ägande

31 October, 2016 - 08:00

Klimatförändringarna och överutnyttjandet av ekosystem är vår tids ödesfråga. För tillverkningsindustrin är utmaningen att minska uttaget av naturresurser och mängden avfall. En del av lösningen kan vara en cirkulär ekonomi där tillgång står i centrum och inte ägande. Lite grann som idén med ett klassiskt bibliotek.

Linjär ekonomi är idag den norm som gäller i näringslivet. Man producerar en produkt, säljer den till kund som efter ha brukat produkten kastar den enligt systemet:
Producera – förbruka – kasta bort. Självklart kan man återvinna i den linjära ekonomin, men det är inte tillräckligt enligt Mats Williander, forskningsledare för Sustainable Business vid Viktoria Swedish ICT. Fokus för hans forskning är hur företag frivilligt och lönsamt kan skifta till ekologiskt mer hållbara affärsmodeller.

– Det fundamentala i en cirkulär ekonomi är att vi slutar att konsumera jungfruligt material. Vi använder det vi har och försöker få molekylerna att leva och göra nytta längre. Det kan vara återvinning, det kan vara återtillverkning eller återanvändning, säger Mats Williander.

Mats Williander har mer än 30 års erfarenhet från näringslivet av produktutveckling på stora internationella företag som Asea, Volvo, Saab, och ett antal småföretag.
Den 16 och 17 november är han en av lärarna på kursen Cirkulär ekonomi & cirkulära affärsmodeller.

– En sak jag insett i mitt samarbete med industrin är att de är intresserade av cirkulära affärsmodeller, inte för att primärt rädda världen eller för att de är miljöintresserade, det är en bonuseffekt. Utan för att de vill komma närmre kunderna och ha en kundrelation som sträcker sig över tid. Det är ett effektivt sätt att möta konkurrens.

Tänk dig att Volvo PV erbjuder dig mobilitet som en tjänst. Du har alltså tillgång till en bil. När du är ung så erbjuder de dig en viss typ av bil, när du gifter dig så har de pejl på det. När barn kommer till världen kan de erbjuda en tredje bil, och när du sedan är pensionär erbjuder de en fräck bil. Det blir en bättre anpassning till ditt behov än vad de erbjuder idag. Ett sådant erbjudande behöver inte blir dyrare mot att äga en bil, menar Mats Williander.

Hur gör man verkstad av den cirkulära affärsmodellen?

– Tekniskt eller principiellt är det inte så svårt. Men i en värdekedja kan det vara svårt att få alla företag och leverantörer att byta affärsmodell från en linjär till cirkulär. Det kan vara svårt att få kunder att vilja köpa tillgång till en produkt istället för att äga den. Det finns en mängd hinder, men även en mängd möjligheter. En cirkulär affärsmodell kan konkurrera med en linjär och göras mer lönsam.

Och just det är Mats Willianders forskningsområde. Hinder och möjligheter med cirkulära affärsmodeller. Han och hans forskargrupp studerar hur produkter behöver utformas, på vad kunder efterfrågar och möjligheter både i ett företag och i hela näringskedjan med underleverantörer. 
– Affärsrisken kan sänkas med annan produktdesign. Det ska vara motsats till fast fashion. Vi forskar kring framtidsadaptiva produkter.

Har ni testat idén cirkulär ekonomi i verkligheten?

– Ja, tillsammans med en cykeltillverkare på Hisingen i Göteborg. Där tog vi fram en cirkulär affärsmodell som vi provade på kunder under ett år. Vi föreslog att de satsade på abonnemang av elcyklar till en lägre kostnad än ett månadskort på Västtrafik. Idén var att vi skulle locka kunder från kollektivtrafik och bilpendlare. Kunderna stod i kö. De vill ha detta. Men företaget valde ändå att inte satsa på en cirkulär affärsmodell då den har en högre affärsrisk än den linjära.
Om företaget behåller ägandet är risken företagets, som då ska se till att produkten är användbar under en längre period. Idag är det ansvaret kundens. Däremot kan företaget tjäna pengar under en längre tid med den cirkulär modellen.

Hur får man sprängkraft i idén, är frågan politiskt intressant?

– Mänskligheten står inför en enorm miljöutmaning så vi måste bli radikalt mer resurseffektiva. Ett sätt är att se till att företag kan tjäna mer pengar på att bli miljövänliga. Att vänta på politiker och lagstiftning tror jag inte på. Det tar för lång tid, säger Mats Williander. Intresset är stort bland politiker både i Sverige och EU. I Kina har de med cirkulär ekonomi i sin fem-årsplan.
Men när man tittar på tolkningen, så kan man säga att man försöker öka återvinningen, det andra som är poppis nu är delandeekonomi.
– Båda kan vara bra men det är inte tillräckligt. Men det gäller att få tillräckligt många företag att satsa så att det blir konkurrenskraft i affärsidén.

Hur får man industrin att gå först?

– Det finns pengar att tjäna, något som näringslivet och industrin börjar förstå. Det hela handlar om hur man ser på affärer. Det är jättespännande. Jag hoppas att de som kommer till kursen är extra motiverade och nyfikna. Jag hoppas jag kan få deras intresse att växa i styrka om vad som väntar.
En del av kursen ska ägnas åt praktiska övningar med några av företagens utmaningar som produktdesign och organisation.
Mats Williander kommer även att presentera och gå igenom ett cirkularitetsmått på kursen.
– Man kan säga att det är som en ekonomisk kvot. Vilket gör att kan man se sin egen utveckling. Offentlig sektor kan använda det som ett av kriterierna vid upphandling. Det här kan hjälpa till att driva fram en sann cirkulär ekonomi som har potentialen till radikal resurseffektivisering. Och inte bara slutna materialcykler i en linjär ekonomi.

 

 

Text: Ann-Christine Nordin, Chalmers Professional Education

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/chalmers-professional-education/news/framti...

 

Kontaktperson: Mats Williander, forskningsledare för Sustainable Business vid Viktoria Swedish ICT.