IT-studenter bidrar till hållbara maritima transporter

7 June, 2017 - 14:23

“Jag har varit I den här branschen sen 1990, först på fartyg, sen som lots och idag är jag vice hamnkapten I Göteborg. Och jag vill bara saga att de senaste två timmarna har varit väldigt lärorika”

Erik Waller står framför 60 studenter från Chalmers och Göteborgs universitet i Visual Arena på Lindholmen Science Park. Studenterna har precis demonstrerat sina bidrag till PortCDM, ett koncept framtaget inom det EU-finansierade STM-projektet. PortCDM syftar bland annat till synkronisera de olika aktörerna vid hamnanlöp genom ett standardiserat format för datadelning, för att på så sätt tjäna både miljön och pengar. Samarbetet mellan studenterna och projektet genomfördes inom en fem-veckors projektkurs där studenterna tillsammans med representeanter för PortCDM designade, implementerade och demonstreerade aktörsspecifika applikationer.

Vid demonstrationen kunde representanter från Göteborgs Hamns olika aktörer se hur bland annat hur fartygskaptenen kunde dela tidsstämplar för planerade och påbörjade aktiviteter genom den innovativa Android-appen medan terminalorganisationerna och båtsmännen använde sina webapplikationer för att svara med uppskattningar för när fartyget kunde gå in till kaj samt påbörja och avsluta de olika lastningsoperationerna.

Samarbetet, som organiserades av RISE Viktoria, visade också på möjligheterna för tredjepartsutveckling av maritima IT-innovationer genom PortCDMs meddelandeprotokoll.

Efter demonstrationen skrev ett av studentlagen till PortCDM-representanterna och beskrev kursen som det bästa, och mest krävande, de gjort på programmet för Industriell ekonomi med IT-inriktning. Ett annat studentlag passade på att tacka för att de fått chansen att jobba med en riktig utmaning med yrkesverksamma utanför akademin, ”Tack för att ni lät oss vara med!”.

 

Vill du veta mer om PortCDM?
Besök STMValidation.eu eller kontakta Mathias Karlsson eller Sandra Haraldson.

Mer information om kursen Software Engineering Project kan fås genom kursens GitHub eller kontakta Håkan Burden.