Studie av kommunikationsbehov vid interaktion mellan lastbilar och omgivande trafik vid konvojkörning

 

I en nära framtid kommer platoonkörning med stor sannolikhet bli vanlig på svenska vägar och potentialen för bränslebesparing i transportsektorn är stor. Det finns emellertid frågetecken kring hur lastbilar i platoon och omgivande trafik påverkar varandra. Under demonstrationsprojektet European Truck Platooning Challenge framkom behov av att kunna kommunicera med omgivande trafik för att undvika att platoonen bryts upp och fördelarna med bränslebesparing går förlorade. Detta projekt avser utreda kommunikationsbehovet mellan lastbilar i platoon och omgivande trafik i syfte att bibehålla fördelarna med platooning i så många trafiksituationer som möjligt, samt främja acceptans och upplevd trygghet hos omgivande trafik.

 

Finansiär:
Drive Sweden - www.drivesweden.net