Do you want to work with us?

RISE Viktoria expanderar sin verksamhet med fokus på Fordons & Transport ICT. Bakgrunden till vår satsning ligger i en allt större betydelse av elektronik, information och kommunikation för fordon och transporter.

Skärpta krav avseende säkerhet, miljöpåverkan och unika varumärken i kombination med ökande global konkurrens och ökad kostnadspress, gör smartare användning av informationsteknik och kommunikationsteknik (ICT) till ett effektivt konkurrensmedel. Sverige har en relativt sett stark tradition och position när det gäller utveckling och produktion av fordon. Sverige har också en stark position när det gäller utveckling av elektronik och programvara. Dessutom är vi kända för att vara tidiga med att använda ny teknik samt för att vara bra på att samarbeta.Girl on bike

Viktoria är ett industriforskningsinstitut som utvecklar och studerar effekten av IT- och telekom-baserade funktioner och tjänster inom fordons- och transportbranschen. Vi är en del av RISE och vårt uppdrag är att långsiktigt bidra till den svenska fordons- och transportbranschens globala konkurrenskraft. Vi gör det genom att, tillsammans med industri och akademi, utveckla strategiskt industriellt värde och strategisk nationell kunskap. Vårt huvudkontor finns på Lindholmen i Göteborg men vår spelplan är global och vi söker innovativa lösningar i nära samarbete med våra kunder och deras användare. Våra resultat publiceras akademiskt på internationell toppnivå.

Vi söker ett antal erfarna, framtidstroende och målmedvetna nya medarbetare till, bland andra, följande utmaningar:

 

 

 

 

 

Forskare Sustainable Transports

Viktoriainstitutets forskningsgrupp ”Sustainable Transports” expanderar.

Forskare Kooperativa System

Applikationsområdet Kooperativa System söker fler forskare med ett brinnande intresse för området.

Viktoria strävar efter en öppen, mjuk och starkt resultatinriktad kultur. För att trivas hos oss tror vi att Du generellt bör tycka om att arbeta under stort eget ansvar och med stor frihet. Det är naturligt för Dig att ställa upp när det behövs och att alltid hålla vad Du lovat. Du har en positiv och ödmjuk attityd men vet samtidigt vad Du vill och kan. Eftersom vi jobbar på en global marknad är det nödvändigt att Du behärskar engelska i tal och skrift. Det är en fördel om Du dessutom är duktig på svenska. Viktoria är en platt och informell organisation och oavsett våra roller så hjälps vid åt med allt, från disk till globala F&U-uppdrag.