ProjectAutomatiskt laddbara fordon i prosumentens ekosystem

Competence Areas at RISE ICT
Automatiskt laddbara fordon i prosumentens ekosystem

Bakgrund: Fler och fler kunder (prosumenter) som kör elektrifierade fordon efterfrågar förenklad hemmaladdning och gärna med den el som de producerar själva. Tekniker för autonom körning, automatisk laddning, egenproducerad el och "Internet-of-Things" börjar mogna var för sig.

Behov: Att sätta ihop dessa tekniker till ett Systems-of-Systems och därigenom öka motivationen hos prosumenten att satsa på elektrifierade fordon.

Syfte: Att representanter från RISE Viktoria respektive Volvo Cars inom varje teknikområde tillsammans planerar sitt områdes bidrag, samt medverkar i att planera helheten (System-of-Systems).

Genomförande: Att "matched pairs" tillsammans planerar sitt områdes bidrag till helheten genom att också involvera andra parter i huvudprojektet (akademier/institut och andra branschers medverkan), samt medverkar i att balansera helheten.