ProjectBilDelaren

Application Areas
Competence Areas at RISE ICT
BilDelaren

Framtidens elbilspool som lösning på personlig mobilitet i den hållbara staden

En betydande andel av koldioxidutsläppen som dagens samhälle orsakar kommer från bilar. Samtidigt är bilen idag det vanligaste transportmedlet för persontransporter. Elbilar har därför kommit att ses som en viktig framtida del i framtidens hållbara samhälle. Elbilens prestanda är dock vida underlägsen den konventionella personbilen ur många aspekter, framför allt rörande räckvidd och ekonomisk risk. För att elbilen ska kunna konkurrera måste den därmed introduceras i ett annat marknadssegment, där dess styrkor accentueras, med andra målgrupper än traditionella bilköpare.

Vilka kan de då vara? Allt fler storstadsbor upplever att bilägande är associerat med ständigt växande bekymmer, samtidigt börjar bilen förlora sitt värde som statusmarkör bland yngre människor. Detta innebär att en växande grupp människor i städer kan finna värde i ett erbjudande som gör bilägandet ointressant och elbilar högintressanta.

Idén med projektet kan sammanfattas med att utveckla en personlig mobilitetstjänst, för storstadsbor och baserad på elbilar, som erbjuder en kombination av privatbilismens höga flexibilitet och kollektivtrafikens höga utnyttjandegrad.

Under vintern 2011-2012 har en VINNOVA-finansierad studie genomförts i ett konsortium bestående av Göteborg Stad Trafikkontoret, Göteborg Energi, Move About, Sunfleet, Vattenfall, Viktoriainstitutet, Volvo Personbilar Sverige och Volvo Personvagnar.

Studien har tagit fram ett attraktivt elbilspoolkoncept och en affärsmodell för olika intressenter. Nästa steg är att utvärdera om det föreslagna konceptet och affärsmodellen håller i verkligheten. Olika möjligheter att genomföra detta undersöks.