Källa: dte.se

ProjectCirkulär affärsmodellsutveckling för utvalda fordonsdelar

Application Areas
Cirkulär affärsmodellsutveckling för utvalda fordonsdelar

Projektet syftar till att generera kunskap om hur västsvensk fordonsindustri kan inleda en omställning till en cirkulär ekonomi på ett sätt som minskar negativ miljöpåverkan och ökar konkurrenskraften för lokala aktörer.

Projektet finansieras av VGR och genomförs som en förstudie tillsammans med två fordonstillverkare i Västsverige, VCC och Volvo bussar. Tillsammans med dem väljs två produktkategorier, för vilka vi gör en analys av ingående system, delsystem och komponenter. Analysen syftar till att kartlägga och utvärdera vilka av dessa delsystem och komponenter som lämpar sig för nya affärsmodeller i form av en ökad grad av återbruk, återtillverkning och/eller återvinning. Projektet vill visa på en lönsam och konkurrenskraftig väg framåt för västsvensk fordonsindustri.

Genom projektet kommer även en metod för kartläggning av cirkulär potential att kunna testas och dokumenteras, vilket möjliggör återanvändning av metoden i andra projekt och företag.