ProjectEfficient Integrated Green Handling of Transports

Efficient Integrated Green Handling of Transports

Syftet med projektet är att identifiera och analysera möjligheter att utveckla och harmonisera administrativa processer, affärssamverkan och processintegration mellan transportföretag, industri och myndigheter för att öka transporteffektiviten med hänsyn till nya krav och tillämpningar inom miljö och transportsäkerhet. Detta möjliggörs genom utveckling av samverkansmodeller, affärskommunikation och ökad användning av IT.

Effektiva och integrerade transportprocesser är finansierat av FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, och tillhörande samverkansprogram Transporteffektivitet.

FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin där man gemensamt finansierar forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus inom områdena klimat, miljö och säkerhet.

Programmet Transporteffektivitet ska skapa och säkerställa en fungerande och etablerad transportövergripande arena där berörd industri, myndighet, institut och akademi utvecklar nya samverkansformer.

Projektet har en stark sammansättning med deltagande från både, fordonsindustri, transportindustri, högskolor och forskningsinstitut samt myndigheter.

FKG representeras i projektet av ett antal komponentleverantörer. Myndigheternas roll i projektet är att fungera som kravställare och referenser. Högskolor och forskningsinstitut är engagerade i syfte att tillföra projektet särskild kompetens inom projektets huvudområden. Chalmers ansvarar för transporteffektivitet, Viktoriainstitutet för miljöpåverkan och Lindholmen Science Park/Volvo Technology för transportsäkerhet. Odette Sweden ansvarar för projektledning och Meridion för projektstöd.

Deltagare:

Fordonstillverkare

Volvo Personvagnar, Volvo Logistics, Volvo Technology

Leverantörer

Autoliv, Bulten, Gestamp, HardTech, Haldex, Kongsberg Automotive, Plastal, SKF

Transportindustri

DB Schenker, DHLDSV, Transportindustriförbundet

Högskolor/forskningsinstitut

Chalmers, Lindholmen Science Park, Viktoriainstitutet

Myndigheter

Vägverket

Projektledning

Odette, SwedenMeridion

External homepage: 
http://www.transporteffektivitet.se