ProjectElcykelpooler i VGR - förstudie

Application Areas
Elcykelpooler i VGR - förstudie

För att minska utsläppen från transportsektorn är det nödvändigt att en överflyttning sker från dagens transportslag till ett som är bättre ur miljö- och energisynpunkt, där gång, cykel och kollektivtrafik räknas till det senare. Det är dock svårt att bryta människors bilåkande till förmån för dessa bättre transportsätt.

Elektriska cyklar, även kallade elcyklar, kan vara en del av lösningen att faktiskt lyckas med denna överflyttning eftersom de väsentligt ökar rörligheten utan att för den skull nämnvärt öka ansträngningen. Elcyklar har en liten elmotor på maximalt 0,25 kW, vilket är tillräckligt för att avlasta föraren om så önskas, och därmed ge en bekväm cykeltur. I Sverige och övriga Europa får elmotorn endast hjälpa till vid hastigheter under 25 km/h och endast när cyklisten trampar. Elcyklar passar utmärkt bl.a. i kuperad terräng och vid längre resor och möjliggör ökad lastkapacitet i form av till exempel livsmedel och barn. Elcyklar är även lämpliga för affärsresor då vanliga cyklar oftast ratas eftersom ansträngningen medför oönskad svettning.

Det övergripande målet med denna förstudie är att identifiera och ge svar på de öppna frågeställningar som finns kring upprättandet av solcellsdrivna elcykelpooler, samt kring möjligheterna för privatpersoner att ladda sina cyklar vid samma stationer.

Förstudien involverar deltagande av städerna Borås, Lerum, Trollhättan och Mölndal i Västra Götalandsregionen, väl valda efter deras lite olika förutsättningar samt deras egna intresse att finna effektiva transportlösningar som stärker en överflyttning av resande från bil till gång, (el)cykel samt kollektivtrafik.

Förhoppningsvis resulterar förstudien i ett fortsättningsprojekt där solcellsdrivna elcykelpooler kan upprättas på några orter, exempelvis i de städer som deltar i projektet. I takt med att frågeställningarna rätas ut och förutsättningarna klarnar så kan potentiellt andra städer i Västra Götalandsregionen tillkomma som potentiella demonstrationsplatser.

På lång sikt förväntas projektet bidra till följande (effekt)mål:

  • att främja användningen av elcyklar
  • att uppmuntra användningen av förnybar energi
  • att bidra till en överflyttning av biltrafik till gång, (el)cykel och kollektivtrafik
  • att bidra till minskade koldioxidutsläpp
  • ny samhällsplanering med tätare bebyggelse och iögonfallande solpanelsstationer
  • potentiellt ökad sysselsättning i Västra Götalandsregionen för utveckling och drift av elcykelstationerna