ProjectELLOG - Logistikupplägg & Laddinfrastruktur för elektrifierade fordonsflottor

Competence Areas at RISE ICT
ELLOG - Logistikupplägg & Laddinfrastruktur för elektrifierade fordonsflottor

I detta projekt kommer två tillämpningsfall att analyseras - distributionslastbilar (ELDIS) respektive sophämtningslastbilar (ELSOP) i avsikt att skapa underlag för demonstrationer med elektrifierade fordon. Här krävs lämplig laddinfrastruktur med laddpunkter. Ett tredje delprojekt (ELLAD) kommer bland annat att analysera, transportvolymerna samt avstånden för att undersöka potentialen i olika laddstationsplaceringar.

Projektet leds av Lindholmen Science Park tillsamans med Volvo Technology AB, Chalmers, Göteborg Energi Nät AB, Göteborgs Stad, Renova AB, COOP LogistikAB, Shenker AB och RISE Viktoria AB.