ProjectFramtidens mobilitetsstationer

Competence Areas at RISE ICT
Framtidens mobilitetsstationer

För att hantera framtida mobilitetskrav kommer det att bli avgörande att möjliggöra sömlösa övergångar från ett transportmedel till ett annat, vilket kräver en digital,organisatorisk samt fysisk integration. Medan de båda första behandlas av lösningar som Mobility-as-a-Service (MaaS), representeras den fysiska integrationen av mobilitetsstationer (mobility hubs). Nuvarande mobilitetsstationer är dock ofta inte tillräckliga för sömlösa resor eftersom de inte är tillräckligt integrerade med transportsätt och tjänster och därmed saknar attraktivitet för användarna. Dessutom måste de anpassas till framtidens mobilitetslösningar: elektriska fordon, autonoma fordon, mobilitetstjänster eller en kombination av dessa.

Mot bakgrund av detta kommer projektet att undersöka hur en ny generation mobilitetsstationer i Sverige kan utvecklas. I samarbete med OKQ8, Linköpings kommun och Nacka kommun samt arkitektbyrån Arup kommer tre lokala koncept för olika typer av mobilitet att utvecklas samt förberedas för senare demonstration eller pilotprojekt. En litteraturstudie och mobilitstations-typologi kommer att fungera som en teoretisk bas för de faktiska planerna. Koncepten kommer att utformas så att de:

  • bidrar til en effektivare användning av transportinfrastrukturen och offentligt utrymme
  • förbättrar användarattraktiviteten såväl för transportmedelbyte som för längre stopp
  • möjliggör anpassning till framtida behov och teknologi
  • resulterar i en hållbar konstruktion och uppbyggnad med hög energi- och resurseffektivitet.

Detta kommer att stödjas genom att utveckla effektiva organisationsmodeller och konkurrenskraftiga affärsmodeller.