Communication

ProjectGOSMART - Framtidens molilitetstjänst

GOSMART - Framtidens molilitetstjänst

Syftet med GO:SMART är att minska gapet mellan privat och kollektivt resande genom en kommersiell aktörer som skräddarsyr vardagsresor och där kunderna belönas för hållbara transportmedelsval. Projekten syftar också till att fokusera på elektromobilitet och Geofencing och hur bättre teknik kan bidra till en attraktivare kollektivtrafik och positiv stadsutveckling. Delprojektens resultat kommer att integreras till ett tjänsteerbjudande som testas i ett Living Lab, där affärsmodellen kommer att möta verkliga kunder.

GO:SMART skall resultera i bättre förutsättningar för ett hållbart resande, i termer av minskad andel resor med fossildrivna fordon och en ökad andel förflyttningar med kollektiva färdmedel, elfordon, cykel och gång, samt minskade emissioner men också nya affärsmöjligheter. Projektet väntas leverera ett embryo till den tjänsteleverantör som i projektet kallas "resemäklare". Diskussioner skall vara påbörjade om bildandet av ett bolag och projektet skall ha nått en sådan publik spridning att konceptet är känt hos en bredare allmänhet på regional nivå och i branschen på riksnivå.

Viktoriainstitutet ansvar i projektet för Arbetspaketet , "Den Sömlöse resenären", som utvecklar resemäklartjänsten i projektet.