ProjectKista Science City Ultra-High Speed Connectivity Testbed

Application Areas
Kista Science City Ultra-High Speed Connectivity Testbed

Vår idé är att, mitt i det offentliga rummet, skapa en testbädd för världsunik höghastighetsuppkoppling, en testbädd som erbjuder möjlighet att på olika utvecklingsstadier, från prototyper till tidiga marknadsmässiga implementationer, testa produkter och tjänster i en riktig stadsmiljö under ett hårt exploateringstryck.