ProjectStudie av kommunikationsbehov vid interaktion mellan lastbilar och omgivande trafik vid konvojkörning

Application Areas
Studie av kommunikationsbehov vid interaktion mellan lastbilar och omgivande trafik vid konvojkörning

I framtiden kommer platoonkörning med stor sannolikhet bli vanlig på svenska vägar och potentialen för bränslebesparing i transportsektorn är stor. Detta projekt kommer utreda kommunikationsbehovet mellan lastbilar i platoon och omgivande trafik i syfte att bibehålla fördelarna med platooning i så många trafiksituationer som möjligt. 

 

 

Projektet skall utifrån bränslebesparingsdata från European Truck Platooning Challenge (ETPC) bedöma nyttan med att undvika att platoonen bryts upp genom ändamålsenlig kommunikation med omgivande trafik. Det skall:

  • Kartlägga och följa upp erfarenheter från tidigare platooningprojekt med avseende på interaktion med omgivande trafik
  • Ta fram behov och kravställning m.a.p. kommunikationsbehov för extern signalering för fordon som ingår i en platoon
  • Definiera use-cases och utvärderingskriterier för framtida utvärdering