ProjectKoordinering av kompetensområdet Traffic Systems på SAFER

Application Areas
Koordinering av kompetensområdet Traffic Systems på SAFER

Viktoria Swedish ICT har uppgiften att koordinera ett av SAFERs tolv kompetensområden.

Kompetensområdet träffas minst fyra gånger per år för att bl.a. underlätta samarbete och att informera om aktuella projekt och vilka nya projekt som finns inom kompetensområdet. Att identifiera kunskapsluckor och således formulera nya forsknings och doktorandprojekt är också en av aktiviteterna inom gruppen. De områden som är av intresse för gruppen är:

  • Cooperative systems
  • ITS functions and services
  • Remote sensing and situation awareness
  • Cooperative traffic simulation

För mer information om SAFERs kompetensområden, läs mer på Chalmers SAFER: Competence Areas.