KRABAT – Kraftsamling för nästa generations resor och transporter

Parallellt med det övergripande projektet för samordning av framtidens hållbara resor och transporter är RISE Viktoria engagerade i projektet KRABAT, en kraftsamling för accelererat bruk av automatiska transportsystem med självkörande, delade och elektriska fordon i verkliga miljöer och vanliga användare. KRABAT är ett uppdrag från regeringen till Drive Sweden inom samverkansprogrammet ”Nästa Generations Resor och Transporter”.

KRABAT ska genomföra försök med nya tekniska lösningar, affärsmodeller och regelverk för nästa generations resor och transporter:

  • Självkörande elektriska minibussar i Kista och Göteborg.
  • Bildelning
  • Automatisering av bussar i kollektivtrafik.
  • Uppkopplade trafiksignaler.

RISE Viktoria är ansvarig för försöken med självkörande minibussar i Göteborg och att koppla trafiksignaler till Drive Sweden Innovation Cloud så att realtidsinformationen blir digitalt tillgänglig för Drive Sweden medlemmarnas fordon och andra tjänster.

Redan 2018 ska alla dessa lösningar demonstreras i en första version. Dessutom ingår arbetspaket med Policy Lab och projektledning.

Dessutom är RISE Viktoria ansvarig för Policy Lab, ett projekt kallat Verklighetslabb support. Det finns många teknikfrågor där regelverket förhindrar innovation. RISE Viktoria hjälper projekten att få pröva sina lösningar i verkligheten. Det handlar t.ex. om att skapa lagliga undantag i regelverket så att nya lösningar kan prövas.

Krabatprojektet innebär en satsning på 150 MSEK under en 4-årsperiod lanserades av Mikael Damberg den 4 maj i år. Det leds av Lindholmen Science Park som är koordinator för Drive Sweden.