ProjectMetoder och mått för utvärdering av ett automatiserat transportsystem

Application Areas
Metoder och mått för utvärdering av ett automatiserat transportsystem

Automatiseringen av transportsystemet kan föra med sig stora fördelar, som ökad säkerhet, förbättrad effektivitet, mindre miljöpåverkan, förbättrad tillgänglighet och bekvämlighet. För att utvärdera och styra dessa satsningar så att de gynnar samhället i stort behövs mätmetoder som klarar att utvärdera transportsystemet från flera olika perspektiv.

I projektet ”Metoder och mått för utvärdering av det automatiserade transportsystemets inverkan på samhället” samarbetar nu forskare från Viktoria Swedish ICT, Autoliv, Sweco, Trafikverket och VTI för att identifiera hur nyttan med automatiseringen kan utvärderas.

Målet är att ta fram ett systematiskt arbetssätt för att välja vilka mätmetoder och mått som bör användas vid utvärdering av t.ex. ett utvecklingsprojekt eller en satsning i samhället. Istället för att endast ta hänsyn till endimensionella mått (till exempel antal körda kilometrar utan olyckor, bränslebesparing, trafikflöden) inkluderas mått som undersöker automatiseringseffekter på flera olika nivåer, som fysisk, psykologisk, organisatorisk och politisk.

Genom ett flerdimensionellt perspektiv skapas bättre förutsättningar att utvärdera och styra hur automatiseringen av transportsystemet ska utformas på ett så säkert jkkoch effektivt sätt som möjlig.

Projektet görs inom ramen för Drive Sweden och förstudien ska vara klar i maj 2017. Kontaktperson vid Viktoria Swedish ICT är Jonas Andersson, jonas.andersson [at] viktoria.se